vagyonmegosztás

Amikor egy házassággal megpecsételt kapcsolat véget ér és a felek külön válnak, nemcsak a lakáshasználati joggal és a gyermek elhelyezéssel, hanem a közös vagyonnal kapcsolatban is mielőbb döntést kell hozni. A vagyonmegosztás rendkívül fontos mozzanata egy pár különválásának, kiváltképp akkor, ha erről a felek előre nem rendelkeztek.

A házasulandó felek a vagyoni kérdésekben, a házassági vagyonjogi szerződés segítségével tudnak problémamentesen előre megegyezni. Erre lehetősége van a házasság megkötése után a házastársaknak is. Ahhoz azonban, hogy a szerződés érvényes legyen, még egy feltételnek kell teljesülnie: jogi képviselő vagy közjegyző előtt szerződéses okiratba kell foglalni a közös megegyezést tényét.

Amennyiben a felek külön nem rendelkeznek a házastársi vagyonközösség kérdéséről, a házasság időtartamára, a Magyarországon érvényes vagyonjogi rendszernek megfelelően, házastársi vagyonközösségbe lépnek. Válás során egy ilyen vagyonjogi szerződés lehetővé teszi, hogy a vagyonmegosztás problémamentesen és gyorsan történjen.

Ha erre nincs mód, mert a felek nem rendelkeznek ilyen szerződéssel, a bíróság joga, hogy döntést hozzon a vagyonjogi kérdésekben. Erre lehetősége van a vagyonközösség megszűnésekor, tehát a házasság felbontásának kimondásakor, de akár már azt megelőzően is, az egyik fél kérelmére.

Ez utóbbi olyankor történik, amikor az egyik házastárs a másik tudta és beleegyezése nélkül veszélyezteti a közös vagyont. Például egy szerződés vagy egy magasra rugó tartozás felhalmozása, ami a másik házastárs közös vagyonból való részesedését veszélyezteti.